ALGEMENE BOUWCO÷RDINATIE
    Bij opsplitsing van de uitvoering in verschillende loten verzorgen we altijd de basiscoŲrdinatie, d.w.z.:
  • opmaak van bestekken,
  • prijsvragen & opstellen contracten,
  • nazicht rekeningen,
  • opleveringen.