ALGEMENE ARCHITECTUUR
  • Openbare gebouwen (administratie, cultuur, sport, scholen)
  • Particuliere woningbouw, zowel nieuwbouw als verbouwingen
  • Meergezinswoningen, projecten